Mister Dutch

specialist in toetsen en trainingen

Mister Dutch toetst voor de taaleis in de Participatiewet

We nemen deze toetsen af in de volgende gemeenten:

 • Apeldoorn
 • Bergen op Zoom
 • Castricum, Bergen, Heiloo en Uitgeest
 • De Ronde Venen
 • Dronten
 • Ede
 • Nijkerk
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Veenendaal, Rhenen en Renswoude
 • Arbeidsmarktregio Noord-Limburg (Venlo, Venray, Horst aan de Maas, Gennep, Beesel, Peel en Maas en Bergen (L).

Hoe zien de taaltoetsen voor de taaleis eruit?

 • Mister Dutch neemt alle onderdelen van de toets af (spreken, gesprekken voeren, luisteren, lezen en schrijven).
 • De toetsen worden afgenomen door gekwalificeerde toetsers.
 • Gekwalificeerde beoordelaars beoordelen de mondelinge vaardigheden (spreken, gesprekken voeren) en schrijven. Zij voldoen aan de wettelijke vereisten zoals genoemd in artikel 5 van het Besluit taaltoets Participatiewet.
 • De toetsen worden afgenomen in rustige ruimtes.
 • Opdrachtgever en belanghebbende ontvangen een overzicht van de toetsresultaten.
 • De resultaten worden uiterlijk vijf werkdagen na toetsafname verstuurd.
 • De kosten voor het toetsen voor alle vaardigheden zijn 160 euro per deelnemer.
 • We nemen deze toetsen af in de volgende plaatsen: Dronten, Veenendaal, Rhenen, Renswoude en Arbeidsmarktregio Noord-Limburg (Venlo, Venray, Horst aan de Maas, Gennep, Beesel, Bergen (L) en Peel en Maas).
 • Wilt u meer weten over deze nieuwe toetsen?
 • U kunt bellen naar Mister Dutch, 010 – 2 400 160

Taaltoetsen NT2 voor gemeenten, bedrijven en instellingen

Mister Dutch neemt taaltoetsen NT2 af voor gemeenten, bedrijven en instellingen in heel Nederland. Wij stellen het startniveau van de kandidaat vast en adviseren een passend taaltraject. De taaltoetsen kunnen we afnemen op de locatie van de opdrachtgever.

Hoe gaan we te werk?

 • Als u een kandidaat aanmeldt voor een taaltoets NT2, dan nemen we contact op met de deelnemer om een afspraak te maken. Het is ook mogelijk om een groep kandidaten op locatie van de opdrachtgever te toetsen.
 • Hierna ontvangt de kandidaat een brief met een bevestiging van de afspraak en een routebeschrijving.
 • Vervolgens maakt de kandidaat de taaltoets NT2. Mister Dutch selecteert voor iedere kandidaat een passende toets, waarbij we per vaardigheid het toetsniveau kunnen aanpassen.
 • Binnen vijf werkdagen ontvangt de opdrachtgever de uitslag van de taaltoets. De kandidaat krijgt binnen twee weken het toetsresultaat.

Welke toetsen gebruiken we?

Mister Dutch maakt gebruik van verschillende toetsinstrumenten: TIWi, TOA, INT2 en VNT2. Daarnaast wordt de toets basisvaardigheden Lekker Lezen ingezet voor laaggeletterden. Voor de alfabetisering maakt Mister Dutch gebruik van verschillende toetsen: TINA en de toets alfabetisering van CITO.

Taaltoets Nederlands

We kunnen het niveau Nederlands vaststellen van uw medewerker, cursist of cliënt op basis van de TOA-toetsen. Deze toetsen geven per vaardigheid een uitslag in termen van het referentieniveau van de commissie Meijerink (de zogenaamde F-niveaus).

Mister Dutch B.V.
Boezemsingel 478
3034 CD Rotterdam

www.misterdutch.nl
010 – 2400160

Mister Dutch is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Vragen over taaltoetsen vve?
taaltoetsvve(%20at%20)misterdutch.nl

Vragen over taaltrainingen?
taaltrainingen(%20at%20)misterdutch.nl

Wilt u een offerte ontvangen?
nettyvanderveen(%20at%20)misterdutch.nl

Vragen over taaltoetsen?
tomvanson(%20at%20)misterdutch.nl