Mister Dutch

specialist in toetsen en trainingen

Mister Dutch voert in 2019 taaltoetsen VVE en IKK uit voor alle gemeentes

Mister Dutch voert taaltoetsen VVE in de G-37 (de 37 grootste gemeenten van Nederland). Afgesproken is dat in 2015 gemiddeld 90 procent van de pedagogisch medewerkers in de VVE-sector in de G37 voor mondelinge en leesvaardigheden moet voldoen aan niveau 3F. In 2017 en 2018 moeten ook de kleinere gemeenten in Nederland voldoen aan de taalnorm. De streefdatum voor hen is 1 augustus 2019.

Vijf redenen om te kiezen voor de taaltoetsen vve van Mister Dutch

1. Kwaliteit

 • Mister Dutch behoort volgens de Kieswijzer van Sardes (PDF) tot de beste aanbieders van taaltoetsen in de VVE.
 • Daarnaast heeft Mister Dutch het keurmerk Blik op Werk. Blik op Werk waarborgt de kwaliteit van ons bedrijf.

2. Klantgerichte benadering

 • Mister Dutch heeft een klantgerichte benadering met individuele aandacht voor iedere kandidaat.
 • We houden rekening met bijzondere omstandigheden zoals dyslexie en faalangst.

3. Duidelijkheid

 • Wij bieden een goede voorbereiding op de toets door voorlichting te geven aan de pedagogisch medewerkers.
 • Mister Dutch vertelt op welke wijze de medewerkers vóór het maken van de toets kunnen oefenen.
 • Na afloop van de toetsen ontvangen de pedagogisch medewerkers een uitgebreide rapportage die hun inzicht geeft in de toetsluitslag.
 • Wij zorgen voor een snelle bekendmaking van de resultaten.

4. Beroepsspecifieke toetsen

 • Als een van de weinige toetsbureaus werken wij met beroepsspecifieke taaltoetsen voor alle vaardigheden. Onze toetsen zijn speciaal ontwikkeld voor de vve.
 • Alle toetsen sluiten aan bij het werkveld van de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.

5. Taaltoets èn eindassessment

 • De pedagogisch medewerkers kunnen niet alleen deelnemen aan een taaltoets die het beginniveau meet. Ze kunnen na het volgen van een taaltraject een eindassessment taal afleggen. Dit is ontwikkeld door CINOP.
 • U kunt Mister Dutch zowel de beginmeting als de eindmeting laten uitvoeren.

Taaltraining Nederlands voor pedagogisch medewerkers in de VVE

 • De taaltraining VVE is bestemd voor pedagogisch medewerkers die moeten voldoen aan de taaleisen VVE. In deze training werkt u aan vergroting van uw eigen taalvaardigheid.
 • U werkt toe naar niveau 3F voor de vaardigheden spreken, gesprekken voeren, luisteren en lezen.
 • Voor schrijven en taalverzorging werkt u aan het behalen van niveau 2F.
 • Wilt u meer weten over de taaltraining pedagogisch medewerkers in de VVE? Download dan de flyer Taaltraining pedagogisch medewerkers in de VVE (PDF).

Mister Dutch werkt samen met Menskracht 7 in regio Haaglanden

 • Medewerkers van vve-instellingen in regio Haaglanden die in 2016 nog niet het vereiste taalniveau hebben, kunnen bij Menskracht 7 (onderdeel van ROC Mondriaan) terecht om hieraan te werken. Het doel is dan om het vereiste taalniveau te behalen.
 • De VVE-medewerker wordt vooraf getoetst door Mister Dutch.
 • Als het vereiste taalniveau is behaald, ontvangt de medewerker een certificaat van Mister Dutch.
 • Als de medewerker nog niet het vereiste taalniveau heeft, dan biedt Menskracht 7 hiervoor een beproefde scholing aan. In de regio Haaglanden zijn al honderden VVE-medewerkers opgeleid door Menskracht 7. Ervaren docenten ondersteunen de cursisten om het doel te bereiken
 • Vanaf februari 2016 gaan de eerste lessen van start. Meer informatie over de lesplanning, de cursusinhoud en uw investering staat op de website van Menskracht 7.

Mister Dutch B.V.
Boezemsingel 478
3034 CD Rotterdam

www.misterdutch.nl
010 – 2400160

Mister Dutch is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Vragen over taaltoetsen vve?
taaltoetsvve(%20at%20)misterdutch.nl

Vragen over taaltrainingen?
taaltrainingen(%20at%20)misterdutch.nl

Wilt u een offerte ontvangen?
nettyvanderveen(%20at%20)misterdutch.nl

Vragen over taaltoetsen?
tomvanson(%20at%20)misterdutch.nl