Mister Dutch

specialist in toetsen en trainingen

Mister Dutch neemt ook in 2020 taaltoetsen 3F af

Mister Dutch neemt taaltoetsen 3F vve en IKK af van pedagogische medewerkers. We doen dit door heel Nederland.

Taaleis 3F en de IKK
Eén van de maatregelen onder de IKK-pijler ‘Kinderopvang is een vak’ is dat pedagogisch medewerkers beschikken over taalniveau 3F voor Mondelinge taalvaardigheid. Deze bestaat uit de vaardigheden spreken, gesprekken voeren en luisteren. Taalniveau B2 staat hieraan gelijk. Deze eis gaat in per 1-1-2023.

Taaleis 3F en de vve
Om te kunnen werken op een groep met voorschoolse educatie (vve-groep) moet ook aan taalniveau 3F worden voldaan. Naast 3F voor Mondelinge taalvaardigheid geldt deze eis ook voor Lezen. De taaleis 3F voor medewerkers op een vve-groep is per 1-8-2017 ingegaan voor organisaties in de G37 en G86. Voor medewerkers in de overige gemeenten (G-overig) is deze eis per 1-8-2019 ingegaan.

Taaleis 3F en het toetsen van verschillende vaardigheden
Voor de wet IKK bestaan de taaltoetsen uit de vaardigheden spreken, gesprekken voeren en luisteren. Voor de vve wordt er getoetst op spreken, gesprekken voeren, luisteren én lezen. De taaleis IKK geldt voor de pedagogisch medewerkers in
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de bso. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een overzicht gemaakt van de vrijstellingsregels. Het overzicht is te vinden op www.kinderopvang.nl.

Taaleis 3F toetsen we door heel Nederland
Mister Dutch neemt taaltoetsen 3F af door heel Nederland. Toetsen is ons vak. Wij komen eerst op locatie om voorlichting te geven over de taaltoetsen. Daarna nemen we de toetsen af. Binnen tien werkdagen ontvangen de pedagogisch medewerkers een uitgebreide rapportage met de toetsuitslag. Als na toetsing voldaan is aan de taaleis 3F, dan ontvangt de pedagogisch medewerker het certificaat 3F.

Vijf redenen om te kiezen voor de taaltoetsen 3F van Mister Dutch

  • Mister Dutch is gecertificeerd examenleverancier en neemt de taaltoetsen 3F af volgens de norm valide exameninstrumenten.
  • Mister Dutch behoort volgens de Kieswijzer van Sardes (PDF) tot de beste aanbieders van taaltoetsen in de VVE.
  • Mister Dutch werkt met beroepsspecifieke taaltoetsen. Alle toetsen sluiten aan bij het werkveld van pedagogisch medewerkers.
  • De taaltoetsen neemt Mister Dutch af door heel Nederland.
  • Mister Dutch zorgt voor duidelijkheid. Het hele toetsproces wordt van A tot Z begeleid. Wij bieden een goede voorbereiding op de toets door voorlichting te geven aan de pedagogisch medewerkers. Mister Dutch vertelt op welke wijze de medewerkers vóór het maken van de toets kunnen oefenen. Na afloop van de toetsen ontvangen de pedagogisch medewerkers een uitgebreide rapportage die hun inzicht geeft in de toetsluitslag. Wij zorgen voor een snelle bekendmaking van de resultaten.

Mister Dutch toetst pedagogisch medewerkers van SWK-groep in samenwerking met Menskracht7

  • De taalvaardigheid van pedagogisch medewerkers van SWK-groep toetst Mister Dutch.
  • Als het vereiste taalniveau 3F voor de taaleis vve of IKK is behaald, dan ontvangt de medewerker een certificaat van Mister Dutch.
  • Als de medewerker nog niet het vereiste taalniveau 3F heeft, dan biedt Menskracht 7 hiervoor een beproefde scholing aan. In de regio Haaglanden zijn al honderden VVE-medewerkers opgeleid door Menskracht 7. Ervaren docenten ondersteunen de pedagogisch medewerkers om taalniveau 3F te bereiken.

Mister Dutch B.V. (hoofdkantoor)
Boezemsingel 478
3034 CD Rotterdam

Mister Dutch B.V. (taalschool)
Noordsingel 117
3035 EM Rotterdam

www.misterdutch.nl
010 – 2400160

Mister Dutch is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Heeft u vragen over taaltoetsen in de kinderopvang?
taaltoetsvve(%20at%20)misterdutch.nl

Wilt u meer weten over taaltrainingen Nederlands?
taaltrainingen(%20at%20)misterdutch.nl

Wilt u een offerte ontvangen?
offerte(%20at%20)misterdutch.nl

Heeft u inhoudelijke vragen over taaltoetsen of taaltrainingen?
nettyvanderveen(%20at%20)misterdutch.nl